Informationsmöte om programuppdraget för Marielund 12 nov

Välkomna till informationsmöte om programuppdraget för Marielund

ODALGÅRDEN, MARIELUND,
TISDAGEN DEN 12 NOVEMBER KLOCKAN 18-20.

Kommunstyrelsen har i januari 2012 gett plan- och byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra ett programarbete för utredningsområdet Marielund. Huvudansvariga för programmet, planarkitekt Sara Lindh och processledare Caroline Johansson-Fors, kommer att informera om hur arbetet går till, samt berätta om organisationen och tidsplanen bakom detta program. Med på mötet finns också stadsantikvarie Magnus Elfwendahl. Det ges tillfälle att ställa frågor.

Kaffe och bulle finns till ett pris av 20 kronor.

Välkomna!
Styrelsen för Marielunds vänner