Mötet 7 oktober

96 personer kom till Breidagård för att under knappt två timmar ta reda på mer om kommunens planer. Vi hade bjudit in Göran Carlén från Uppsala kommun. Han ansvarar för det pågående arbetet.

Ett kort-kort referat:

Göran beskrev den övergripande planen att bygga 1800 (2000 nämns ibland) bostäder i området från Gunsta till Almunge. Det är enligt översiktsplanen (ÖP) från 2006. Av flera alternativa stråk med utbyggnad så är väg 282 prioriterad. Han är projektledare för arbetet och de har nu arbetat vidare med idén att placera alla 1800/2000 bostäder fördela på två platser, Gunsta och Marielund söder om 282. Områden kommer bli tätt bebyggda och separerade av de öppna fälten kring Funboån. Man vill undvika att sprida ut boendet på många småområden och istället bygga koncentrerade kärnor.

Han visade kartor med ungefärliga lägen för Marielundsområdet. Hela skogsområdet från sjön upp till 282 ända fram till tomtgränserna markerades. 450-700 bostäder sa han att det beräknades byggas där. Han nämnde också att han helst skulel vilja få in 1000 bostäder för att ha lite marginal. (Han beräknade att det finns 75 bostäder idag) Det skulle bli mycket tättbebyggd, han visade som exempel en illustration med parhus som står tätt med små tomter runtom. Ytan är på 50 ha vilket betyder att mycket lite skog sparas. Men han menade att det kommer finnas parker m.m. Han visade också en exempelbild för att visa flödet av bilvägar och bussvägar.

Den främsta orsaken att välja just Marielund är tillgången till sjön. Men han nämnde också det småkuperade landskapet och att samla bebyggelsen söder om 282 för att undvika passager över vägen som kommer bli hårdare trafikerad i framitden.

Göran fick många bra frågor av publiken.

Efter Görans presentation lyssande vi på kommentarer från tre av markägarna som var på mötet. De hade inte mycket att tillägga.

I diskussionen efteråt kom fram flera bra synpunkter, bl.a. behovet av att vi inte bara ska komma med enskilda yttrande (=skriva brev till kommunen) utan även göra en samlad tyngre juridisk inlaga.

Jonas Pertoft

4 reaktioner på ”Mötet 7 oktober

 1. Tack så hemskt mycket Jonas för att du har tagit tag i det här! Du skriver mycket klokt på den här bloggen redan och jag känner att frågan har hamnat i trygga händer.

  Jag tänkte på ett par saker som man skulle kunna använda som argument.

  En sån sak var den utredning som kommunen och museijärnvägen gjorde för några år sedan som handlar om en ‘kulturkorridor’ längs järnvägen. Här nämns Marielund som ett särskilt skyddsvärt område.

  Ett annat argument är att planerna på att begränsa bebyggelsen till södra sidan av vägen knappast kan hålla. Det område som kan bebyggas är ganska litet. Om det bebyggs så kraftigt som idén är, så behövs samhällstjänster: skola, dagis, affärer… Det finns knappas utrymme att bygga även detta i Marielundstrakten och skolan och dagiset som redan finns ligger norr om vägen (fast räcker ju inte på långa vägar). En mellanstadieskola blir nödvändig. Även OM det skulle gå att trycka in allting på det planerade utrymmet så skulle det göra att det blir väldigt attraktivt att bebygga även skogsområdet norr om vägen med bostäder.

  Huvudargumentet måste vara att om man ska bygga ett nytt samhälle längs Almungevägen finns det mycket bättre ställen att göra det på! Om t.ex. närheten till vatten är huvudargumentet för att bygga just i Marielund, så är Länna oerhört mycket bättre lämpat. Där borde det gå att hitta mark på gångavstånd från en betydligt bättre tillgänglig sjö, med allmän badplats och strövområden direkt vid sjön.

  Om huvudargumentet är att lösa avloppsproblemen för att avlasta Trehörningen, så går det att lösa ändå genom installation av lokala gemensamma minireningsverk (en lösning som diskuteras av de boende i Dalby).

  Jag har en otäck känsla av att huvudskälet till att förslaget kommit till, är att utredaren tror att det går att få tag på mark här. Det är ett ganska dåligt skäl…

 2. Utredningen om ”kulturkorridor” låter intressant, den känner jag inte till. Undrar om den går att få tag på?

  Håller med om att bebyggelsen kommer växa till båda sidor om vägen. Göran från kommunen nämnde inget om att skydda något område från bebyggelse. Det verkar rätt som du säger att bebyggelsen kommer svälla åt andra håll i alla fall.

  Jag hörde av någon att dagis och skolan i Funbo ändå måste byggas ut 2010 – även om det inte blir det här jätteprojektet.

  De måste utreda och redovisa alternativen tycker jag. Det borde finnas bra alternativ, t.ex. närmare Länna.

  Argumentet att skydda Trehörningen är svagt. Trehörningen behöver bättre renat avloppsvatten (t.ex. krav på minireningsverk), inte en mångdubblad befolkning, med vägar, trädgårdar, motorbåtar etc som stör sjön. Jag har själv minireningsverk, det är prisvärt och vattnet som släpps ut är av badvattenkvalitet.

  Jonas

 3. Museijärnvägen måste tas med större respekt. Den drivs av engagerade som är med och höjer värdet på Marielund oerhört. Detta är ett kulturarv som väger tungt.

  Josef Sareld

Kommentarer är stängda.