Åtgärder – Översikt

Vi kan agera på tre plan:

1. Planarbetet (påverka kommunens tjänstemän, med syftet att beslutsunderlaget även kommer innehålla saker vi tycker är viktiga, genom direktkontakt, genom media och expertutlåtande)

2. Beslutsfattande (påverka de politiker som fattar beslutet, främst genom direktkontakt, genom media och expertutlåtande)

3. Markägare och byggbolag. Om en markägare vägrar sälja till ett byggbolag blir inget byggt. Kommunen undviker tvångsinlösen. Vi kan ha en diskussion med markägarna om vad vi tycker och diskutera alternativa lösningar.

Jonas Pertoft