Länna och Almunge positiva

Byalaget i Länna har skrivit till kommunen. De begär att utbyggnadsplanerna även ska inkludera Länna. Se mer på: http://lannabyalag.se/. Även byalaget i Almunge arbetar för en utveckling av orten. De har tidigare skrivit till kommunen kring översiktsplanen. Förra året gjorde de en liten intervjuundersökning där 19 av 19 intervjuade var för en utbyggnad av Almunge. Se mer på http://www.almunge.net/pages/byalaget/

Många i Länna och Almunge är oroliga för att VA-ledningarna bara kommer dras till Marielund de närmaste åren. Den vård, skola, butik och annan service som redan finns där skulle behöva fler boende i omgivningen. Samtidigt är befolkningsunderlaget i ett framtida Stor-Marielund för litet för exempelvis en livsmedelsbutik.