Syfte och mål

Vad vill vi i Marielund? Jag kan inte känna till allas åsikter, men de allra flesta håller med om följande punkter. Jag har inte gjort någon vetenskaplig undersökning, men de 96 på mötet lät överens och jag har inte hört någon enda säga någon annan åsikt högt. Ett byggbolag som köpt ett stycke mark sägs vara för en utbyggnad, men dom har jag inte hört personligen:

– Behålla (eller till och med förtydliga) Marielunds karaktär. Marielunds karaktär är att det är en mindre by vid en sjö. Marielund fick sin karaktär kring förra sekelskiftet då ett antal sommarstugor byggdes för den rika Uppsalabefolkningen som tog tåget ut hit. Fortfarande finns här en särpräglad bebyggelse med stora tomter längs med en rätt smal remsa vid sjön.

– Inte motverka ÖP. Översiktsplanens mål att bygga ut och utveckla stråket kring 282 innebär både nackdelar (t.ex. ökad trafik) och fördelar (bättre bussförbindelser, VA-ledningar). De flesta anser att det är något som inte kan eller bör stoppas. Fördelarna med utbyggnaden finns där även om inte just Marielund görs om till stadsdel.

– Att alternativen utreds. Vi vill för vår skull och för samhället i stort att alternativen utreds. Vi tror att det finns fler lösningar som skulle skapa samma samhällsnytta men utan att förstöra lika mycket värden. Utrredarna måste visa alternativen exempelvis i skogsområden på vägen till Länna, kring Länna och i Almunge (Almunge och Länna nämns i ÖP som lämpliga möjligheter)

– Fördjupade översiktsplaner eller detaljplaner är inte fel i sig. Idag byggs hus efter hus i trakten utan att större hänsyn tas till helheten. En detaljplan skulle reglera byggnationen och ställa högre krav på hur det får se ut. Det skulle kunna skydda Marielunds karaktär. Det är idén att göra om Marielund till en stadsdel med en ny stor marina och badplats som vi motsätter oss.

Jonas Pertoft