Skogsrykten inte sanna

Från olika håll har det kommit rykten om att ”Skogen har sålts och de börjar avverka” och liknande. De syftar på arbetet som sker på den största skogsägarens marker i Marielund. Men det har föstås inget samband med Byggnadsnämndens förslag på plan – det är den vanliga skogsskötsel som pågår (gallring etc). Det är kontrollerat med markägaren.