Nulägesrapport 25 mars

Styrelsen hade möte igår den 25:e mars. Här är några korta exempel om vad som är på gång:
– Föreningens skrivelse börjar bli färdig. Vi kommer jobba vidare med den in i det sista. Vill ni se ett utkast så kontakta Staffan eller någon annan i styrelsen.
– Vi väntar nu in de sista namnlistorna. Den 25:e hade ca 920 namn kommit in, vi räknar med att passera 1000. De ska också skickas till kommunen.
– Haft möte 19 mars med Göran Carlén för att ställa frågor om FÖP
– Tagit kontakt med olika samrådsinstanser och andra organisationer
– En representant har haft kontakt med ansvariga på kommunens VA-bolag och utreder frågor
– Två insändare har kommit in i UNT den senaste veckan
– Vårt bankkonto för medlemsavgifter blir klart vilken dag som helst

Rapporter från vad olika nämnder säger börjar nu komma in. Byggnadsnämndens skrivelse gav tyvärr inget nej till byggnation i Marielund. Den var otydligt formulerad och Marielund nämns inte, där står bara ”i första hand Gunsta”. Miljö- och hälsoskydd sa däremot tydligt nej. Det blir spännande att se vad övriga säger.