26 maj medlemsmöte

Den 26 maj är ni välkomna på medlemsmöte. Kl 19. Plats: IOGT-NTO-gården i Gunsta

På programmet:
– Läget i frågan om kommunens planer i Marielund och Funboområdet.
– Alternativ till kommunal VA-anslutning, mindre lokala reningsverk
– Inför firandet Marielund 100 år, 6 juni