Mer Labruden i kommande styrelsearbete

Ett önskemål har kommit in om att vi ska lyssna mer på er medlemmar i Labruden. Ett förslag är att bjuda in boende i Labruden till ett kommande styrelsemöte. Nästa årsmöte planeras 30 maj, då väljs den nya styrelsen. Vi i den ”gamla”, nuvarande styrelsen lämnar över förslaget till ”de nya”.

Vi i styrelsen kan vara svåra att nå ibland pga av familj och arbete, men be oss gärna ta upp saker på styrelsemöten. Inbjudan till årsmöte kommer inom ett par veckor!