Fullt hus när Liv Hahne bjöd in till diskussion

Vi blev mellan 90 och 100 personer som mötte Liv Hahne (ordf i plan- och byggnadsnämnden). Moderaterna i Funbo/Almunge bjöd in till mötet idag 25 april i Funbo församlingshem. Våra medlemmar utgjorde nästan hela publiken, ställde många frågor och uttryckte åsikter. Markägarna som vill bygga var också på plats och uttryckte sina åsikter.

Liv berättade om bakgrunden till beslutet att göra ett program för området från Marielund upp till väg 282 och vad det innebär. Syftet med mötet var att lyssna på vad vi boende i området tycker. Några korta punkter från Livs egen sammanfattning:

– Att förnya och utvidga områdesbestämmelserna fick ett tydligt stöd från publiken 

– Att inte bygga i Marielunds närhet (hon syftade på den äldre delen av Marielund) fick ett tydligt stöd

– Att bygga ”mattor” av likadana hus inte är bra, en varierad bebyggelse som passar landskapet är bättre – fick också stöd.

På de punkterna hade publiken och Liv en samsyn. Det fanns flera frågor som Liv inte var intresserad att diskutera. Däribland att man kan titta på alternativa platser att bygga på. En person konstaterade att det inte fanns någon i publiken som talade för en byggnation uppe vid vägen förutom markägarna. Det bemöttes inte.

Liv Hahne flaggade för att hon vill fortsätta dialogen och bjuda in till ett nytt möte längre fram. Hon var tydlig att påpeka att det här är ett nytt arbetssätt för henne och att det är bra att fånga upp åsikter tidigt i en planeringsprocess. När det har kommit så långt att planerna redan är fastlagda är det sällan att de rivs upp, det hade bara hänt två gånger i hennes karriär.