Viktigt möte för Marielund med omnejd onsdag 25 april

Kom till Funbo församlingshem kl 19. Liv Hahne och moderaterna i Funbo/Almunge har bjudit in oss boende i området till ett möte för att lyssna på oss och för att berätta om läget. Det är ett utmärkt tillfälle att visa hur många vi är som bryr oss om traktens framtid. Nu har du chans att ställa frågor direkt till ordförande i plan poch byggnadsnämnden och ett parti som (tidigare) varit drivande i frågan att bygga i trakten. Ingen föranmälan, bara att komma.

Som ni vet driver några markägare på för att skogen från sjön Trehörningen upp till väg 282 ska bebyggas med 430 småhus. Skogen vid Källtorp ingår liksom tre skogspartier vid Marielunds gård. Ärendet ligger nu på plan- och byggnadsnämnden på kommunen (PBN). De utreder just nu för- och nackdelar med att bygga ut området storskaligt.

Vi i styrelsen för Marielunds vänner märker att det ger resultat när vi pratar med politikerna. Många har tidigare bara hört markägarnas argument. Vi märker att fler tycker att det är viktigare att bygga klart i Gunsta, Länna och Almunge än att sprida ut bebyggelsen. Ett parti har till och med skrivit en motion efter vår idé; ett förslag att låta Marielundsområdet ingå i ett större grönt stråk, från Funbosjön till Fjällnora (se inlägg nedan).

Nu har vi chansen att visa att vi är så många fler som bryr sig än bara de i styrelsen. Så kom, visa upp er och ställ frågor!