Pressträff onsdag 28 mars

Vi i styrelsen träffar kommunens politiker från olika partier. Kommunens tredje största parti, miljöpartiet, var så intresserade av våra tankar att de i dagarna lägger fram en motion baserat på våra idéer.

Förslaget bygger på att skydda ett större rekreations- och kulturstråk – ett ”grönt stråk” – från Funbosjön till sjöarna söder om Fjällnora. I det gröna stråket ingår Marielund som en viktig del. Miljöpartiet har bjudit in till en pressträff och där finns också vi på plats för att berätta om vårt arbete.

Genom att sätta in Marielund i sitt geografiska sammanhang tillförs ytterligare en dimension för nyttan i att bevara miljöerna i och kring Marielund. Det visar att ett bevarande av Marielund inte bara är viktigt i sig, utan är en de av hela närområdets karaktär som grönt stråk. Vi i styrelsen tycker oss ha märkt att detta ”vidare” synsätt har stort genomslag hos bl a politiker – Uppsala växer och då är sammanhängande  rekreationsstråk viktiga.

I det gröna stråket finns flera sjöar, Lennakatten och fina kulturområden som Marielund och Funbo kyrkmiljö. När man lyfter blicken och ser på olika rekreationsområden kring Uppsala så ser många att det här är är attraktivare än andra liknande områden kring staden. Med några enkla grepp så kan det bli en pärla som stärker Uppsalas attraktionskraft. Att i vårt närområde planera enstaka skogspartier för utbyggnad, exempelvis i Marielund, riskerar att förstöra hela det gröna stråket, som hittills inte påverkats av större bebyggelse.

Länk till artikel i UNT.

Länk till inslag på TV4 Uppsala.