Trafikverkets studie om väg 282 klar

Trafikverket har släppt en studie om sträckan från Uppsala till Länna. Det är ett PM som ska fungera som underlag för framtida beslut och kommande vägutredning. Syftet är att kunna hantera mer trafik i framtiden och att göra vägen säkrare. Flera punkter rör Marielund med omnejd. Vägen föreslås breddas hela vägen från Gunsta och förbi Selknä. Antalet utfarter och korsningar ska minskas, men en som blir kvar är det så kallade ”Laggakorset”, i Funbo. Där föreslås en rondell.