Plusgiro klart: 507624-5

Nu kan alla som inte betalat sin medlemsavgift kontant betala via plusgiro. Ange namn, ev familjemedlemmar och kontaktuppgifter
Medlemsavgift 50:-
Stödmedlem: frivillig avgift

Plusgiro nr: 507624-5

Medlemsavgiften går i första hand till utskrifter, kopior och porto. Frivillliga bidrag mottages tacksamt som stöd till kommande aktiviteter.
plusgiro2