Kommunstyrelsens beslut i rätt riktning!!!

Idag 9 september har kommunen tagit ställning till det uppdaterade förslaget på utbyggnad i Funboområdet. För Marielunds del är det ett positivt besked. Men det är ingen garanti för att det inte ska byggas längre fram i tiden.

På en mer byråkratisk svenska innebär beslutet att man godkänner samrådsredogörelsen med undantag av Marielund. Marielund förklaras som ett utredningsområde.

Beslutet pekar också på att Länna och Almunge prioriteras i planeringsarbetet. Tidigare har dessa legat som ett nästa steg, efter en utbyggnad i Marielund.

Vattenkvaliteten sjön Trehörningen nämns i beslutet som viktigt.

Kommentar från Jonas P:

I och med det här beslutet förändras uppdraget till tjänstemännen. Marielund åker ner ett snäpp i prioriteringen. Länna och Almunge åker upp ett hack. Göran Carlén har tidigare varit tydlig med att han inte vill ha en utspridd bebyggelse, och har gett som dåligt exempel Bärby äng (ca 30 hus i den första etappen). Politikerna nämner siffror under hundra bostäder, men så vitt jag vet så förordar Göran större grupper av bostäder (minsta jag har hört honom nämna är 250).

Centerpartiet (Lars O Ericsson) har lyckats få gehör för sina åsikter. Det är tydligt i beslutet. En levande landsbygd, att man satsar på Länna och Almunge är viktigt för dom. Och att bevara Marielund! Det är väldigt glädjande att de lyckats hålla fast vid sina åsikter, trots motstånd i den övriga alliansen!