UNT: Marielundsplaner läggs på is

Nyheten kom både i papperstidningen på framsidan och på webben.
UNT:s webbversion idag 9 sept:

Marielundsplaner läggs på is
Utbyggnaden av Marielund utanför Uppsala skrinläggs, tills vidare. I stället ska en utbyggnad av Länna och Almunge prioriteras.

Beslutet i Uppsalas kommunstyrelse innebär att övriga Allianspartier fick vika sig för centern som länge varit en emot en utbyggnad av Marielund med 250 nya bostäder.
– Vi har vänt på hela ärendet och utgått från sjön Trehörningen som är förorenad och under stor stress. För att rädda sjön måste hela utbyggnaden utredas, från väg 282 till sjön i sin helhet. Därför avvaktar vi, säger kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg (M).

När utredningen ska vara färdig är inte klart. Klart är dock att en utbyggnad ändå kan bli av på sikt.
– Det kan bli 5, 50 eller 100. Det alternativ som gynnar sjön bäst, säger Gunnar Hedberg.
Politikerna gav byggnadsnämnden i Uppdrag att ”snarast” ta fram en fördjupar översiktsplan för utbyggnad av Länna och Almunge.

Kommentar från Jonas P:
Gunnar Hedbergs uttalande är värt en längre kommentar:
1. Argumentet med vattenkvaliteten i Trehörningen har inte någon direkt koppling till en byggnation i Marielund. Flera politiker har fastnat vid det, det är en populär åsikt, alla vill ha renare sjövatten. Vattnet i Trehörningen störs av avlopp, liksom flera sjöar. Men det finns inga tydliga siffror och fakta som skulle visa att det är värre här än på andra håll. Och det finns självklart inget som pekar på att 250 hus till skapar en renare sjö. Ledningen som dras till Länna passerar ändå Marielund, Källtorp etc och de som bor i närområdet ska förstås dra nytta av den. Men den är helt klart inte hela lösningen och kan inte rena alla avlopp. Föreningen har i egen regi börjat utreda möjligheter att rena avlopp lokalt för att minska utsläpp.
2. Siffrorna som Gunnar nämner är inga konstigheter. Jämfört med det tidigare planförslaget är det här något annat. Tänk på att om ingen plan genomförs så byggs minst 2-3 hus varje år i området (Marielund, Labruden, Selknä, Källtorp). Till 2030 är det ca 50 hus. Det Gunnar säger är i praktiken är att områdets bör utredas och en ev framtida byggnation ska ske enligt en plan, inte oreglerat som idag.