Årsmötet i Breidagård

Vi blev drygt 30 personer som fick glädjen att besöka traktens mest nybyggda samlingslokal på Breidagård. Stiftsgården representerades av Leif Cederlöf som berättade. Årsmötet gick snabbt och inga dramatiska beslut togs. Årsmötet valde samma personer som förra året, både till styrelse, revisorer och valberedning. Ett populärt inslag som gav mycket spännande inlägg från publiken var Inger Tjäders bildvisning. En skatt som också kan bli en del av den bok som planeras om Marielund.