Tack för en lyckad midsommardag!

Midsommarfirandet 25 juni började med ett lätt duggregn, men med hjälp av dans kring stången så slutade. Marielunds simsällskap ordnade ett traditionsenligt firande, Marielunds vänner hjälpte till med en rälsbuss och lotteri. Rälsbussens två vagnar blev nästan fullsatta och lotterna sålde i tusental. En annan nyhet för i år var att museijärnvägen skötte serveringen. Långa köer både dit och till andra punkter, men det är ju också ett tecken på hur populär festen var.

Stort tack till alla som hjälpte till och särskilt tack till våra sponsorer: Leffes cykel, Funbo plantskola, Anita Wikström, Josephine Vesterlind och Gunsta krog.