Tre trädgårdar på två timmar

Mattias Iwarssons exkursion i går 7 juni, här i Marielund, lockade 23 deltagare. Molnen såg mörka ut, men vi slapp regn. Vi började utanför stationen och fick lära oss att tåglinjerna förr i världen var en avgörande spridningsväg för trädgårdsväxterna. SJ hade egna plantskolor som kunde drev upp miljontals plantor som spreds över Sverige. Tågstationernas trädgårdar blev mönsterträdgårdar. Även vår lokala järnväg och station bär spår av det sena 1800-talets trädgårdsintresse. Mattias pekade ut flera arter som kan ha levt kvar sedan stationen anlades. Han pekade särskilt ut två stora avenbokar som kan ha planterats samtidigt som stationen anlades på 1870-talet. Vi vandrade vidare till granntomten Haga som kunde uppvisa många äldre växter som passar in i miljön. Häcken mot vägen var ett bra exempel på hur man kan föryngra, istället för att såga ner allt till roten så kan man ta ner de äldsta delarna och låta  några delar vara kvar. Sedan nästa år kan man fortsätta. Vi avslutade i Anita Wikströms trädgård med kaffe. Här fick vi lära oss mer om jämvikt mellan arter.

Mattias råd till trädgårdsodlare i Marielund:  Undvik främmande arter som tar över den lokal floran. Han hade många exempel på så kallade ”invasiva arter”, arter som tar över och slår ut andra. Vresrosen är ett exempel. Om man har en främmande växt som riskerar att sprida sig så kan man efter blomning klippa bort fröställningarna och kasta i soporna. När vi ska köpa in sorter kan man tänka på att de klassiska färgvarianterna är som regel lättast att sköta. Det är en anledning att undvika vita löjtnantshjärtan, vita  akleja etc – men de gör å andra sidan ingen skada.