Rapport från mötet med Stefan Hanna, Centerpartiet

Bild

 

Kort rapport och liten analys på slutet:

44 personer kom till mötet 20 mars i Funbo. Under större delen av mötet fick Stefan Hanna svara på frågor från åhörarna. Tidigare har Centerpartiet motsatt sig en större byggnation kring Marielund, men när Stefan Hanna blev kommunalråd har han ändrat riktning. På mötet profilerade han sig tydligt för att bygga här, han uttryckte inget intresse av att se alternativa platser att bygga på, utan menade att det är bara en fråga om hur man ska bygga – mer eller mindre. Han fick också stöd från en av markägarna som vill exploatera som kom till mötet.

Det är sedan länge i översiktplanen att det ska byggas ett antal bostäder längs väg 282, från början pekades Gunsta, Länna och Almunge ut som lämpliga platser, sedan några markägare kring Marielund kommit in så har även detta område börjat utredas. Stefan Hanna fick många frågor om varför han vill bygga just här, när det uppenbarligen finns många alternativa platser. Hur kan han säga att det är bäst att bygga i Marielund när han inte vet alternativen? Han berättade att det beror på att markägarna själva vill bygga. Det är i hans mening allt för få exploatörer som kontaktar kommunen för att få bygga, så när vill bygga så uppmuntrar han det.

På frågan exakt var och hur han vill att det ska byggas så hänvisade han till tjänstemännens pågående arbete. Han läste ur ett dokument som han tyvärr inte kunde lämna ut. Även om han nu är det kommunalråd som starkast tagit ställning för en byggnation så vill han inte bygga ända fram till den äldre bebyggelsen i Marielund, han pratade med om den norra delen mot väg 282 (vi tolkade som områden angränsande till Källtorp, Hallkved och möjligen Labruden).

Han var mycket bestämd om att han vill att det ska byggas, och risken för att det blir en utdragen småhusbebyggelse längs 282 i framtiden oroade honom inte. Det skiljer hans politik från hans företrädare i Centerpartiet och andra politiker som förordar att koncentrera bebyggelse till orter med infrastruktur och service (i praktiken handlar det om att välja att stärka Länna som motsats till ett nytt bostadsområden vid Källtorp norr om Marielund) 

Antecknat och fotat av Jonas Pertoft.