Rikt fågelliv imorse

Bild

Sexton tappra samlades 06:30 för att se, lyssna och inte minst lära. Mattias Iwarsson (mattiasbiologi.se) berättade om och pekade ut fåglar, från de allra vanligaste till de lite ovanligare. Vi började vid stationen som kunde visa upp en mängd olika arter och vi fick tips om hur man kan orda holkar och boplatser. Göken hördes från skogen och ladusvalorna byggde på stationshuset. Nere vid sjön riktades Mattias tubkikare mot Tärnholmen där vi fick se något så ovanligt som fiskmåsar som byggt på uppe i en tall. Vi slapp regnet och kunde avnjuta vår fika i lugn och ro, till toner av sävsparv och en mängd andra fåglar.