Marielunds badhus – unikt kulturarv

marielund-badstugaJust när Uppsala förvandlats till en industristad vid förra sekelskiftet, blev det också mode att bygga sommarhus och bada i sjöar. Just här i Marielund finns de flesta badhus bevarade. På den tiden badade man inte från sandstränder, utan från brygga. Därför kan man än i dag se ett pärlband av badhus läns med Trehörningens strand.

Man var betydligt prydare än idag, och det räckte inte att ha badkläder som täckte en större del av kroppen.  I huset kunde man byta om, och därefter kliva ner i vattnet i skydd av plank. Därefter klev man ner i en så kallad sump. Det var en slags nedsänkbar träbur som bildade en liten bassäng. Många av de vi intervjuat kan berätta om sumpen, men konstruktionen var bräcklig och förstördes ofta av isen. Men vi i Marielund kan skryta med att det finns åtminstone en bevarad och fullt funktionsduglig sump. Om det och mycket mer kommer du kunna läsa i boken som vi arbetar med. Fotot är från en serie bilder som arkitekturfotografen Åke E:son Lindman tog nu i somras.