Sveriges hembygdsförbund i Marielund

Idag samlades hembygdsforskare och representanter från hela landet på en heldagskonferens i Breidagård. Platsen var vald med tanke på att boken om Marielund vann ”Årets hembygdsbok” förra året.

På bilden ses Peter Olausson och Jan Nordwall från Sveriges hembygdsförbund. De talade om betydelsen av lokalhistoriska litteratur. Bland de andra talarna fanns Göran Ulväng som gav det akademiska perspektivet och Inger Olausson som talade om handelsträdgårdarnas historia.

Dagen avslutades med en rundvandring guidad av Mattias Iwarsson. Marielund visade upp sin bästa sida i det vackra vårvädret.

Upplands nyheter uppmärksammade dagen med intervju i veckans tidning:
http://upplandsnyheter.se/2017/05/lokal-forskning-ger-eko/