Årsmötet uppskjutet till efter sommaren

Årsmötet skulle ha varit senast i maj enligt stadgarna, men på grund av smittorisken har vi valt att skjuta upp årsmötet. Vi följer Hembydsförbundets rekommendationer att göra så, istället för att ha ett digitalt möte som också innebär demokratiska problem och svårigheter att följa stadgarna. Vi i styrelsen återkommer om datum och plats!

Bilden föreställer ett härbre från 1700-talet som troligen flyttades till Marielund i början på 1900-talet. Foto taget av Ulrich Lange på 1980-talet och finns i Upplandsmuseets samlingar.