Dags att ringa och skriva!!!

Nu behöver vi fler som vill hjälpa till. Föreningen Marielunds vänner har bildats och har sitt första möte på onsdag 25 februari. Det viktigaste är att du ringer och skriver till politikerna som bestämmer. Men du kan också samla in namn (se länk till namnlista till höger). Det finns många andra vi ska kontakt – Alla som vill hjälpa till är välkomna att höra av sig till oss i styrelsen:

Jonas Pertoft  (ordf.), Annika Waern (sekr.), Pia Arrevik (kassör), Staffan Myrdal och Anna Sprinchorn. (Till styrelsesuppleanter valdes Fredrik von Arnold och Stig Lindahl.)

Du kan alltid maila marielund2008@hotmail.com. Om det är mer brådskande kan du prova kontakta Jonas Pertoft 018-363199, 070-3636262, jonas@sodratronet.se