Skriv nu till kommunen!

Om två veckor (den 31 mars) går tiden ut för att lämna in ett yttrande angående kommunens förslag på en plan för Marielund-Funbo-Gunsta. Självklart kommer föreningen Marielunds vänner att göra en skrivelse. Vi kommer att anstränga oss för att göra den så övertygande som möjligt. Men det är bara en enda skrivelse, och allt kan nog inte tas upp i den utsträckning som egentligen vore önskvärt. Det är givet att frågan blir mer allsidigt belyst om föreningens yttrande kompletteras med ett större antal enskilda skrivelser. Det är alltså av stor betydelse att du och andra närboende eller bekanta i Uppsala eller på andra platser i egna skrivelser säger er mening direkt till kommunen. Då får vi garanterat med fler synpunkter och infallsvinklar. Alltså: Fatta pennan eller sätt Dig ned vid tangentbordet och redogör kort för din egen personliga uppfattning om förslaget. Tänk på att en skrivelse inte behöver vara perfekt för att budskapet ska nå fram. Du kan posta till ”FÖP Funbo” Kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala. En handskriven lapp duger gott. Eller maila till hamad.issa@uppsala.se och/eller funbo@uppsala.se. Det finns inga formella krav på hur det ska se ut, men skriv att det gäller ”KSN-2006-0315” eller ”Fördjupad översiktsplan för Funbo-området”. Alla mail och brev samlas in av kommunen och diarieförs. Du får inte något svar, men alla brev läses och samlas i en PDF som skickas ut till berörda politiker. Undrar du något över t ex avseende kommunens förslag eller någon särskild sakfråga som du skulle vilja skriva om, så kontakta gärna oss i styrelsen. Med vänliga hälsningar Styrelsen Marielunds vänner