Kulturinventering maj-juli

Idag på föreningens informationsmöte i Gunsta fick vi bl.a. träffa Maria Görts. Kommunen har projektanställt Maria, som är bebyggelseantikvarie, för att göra en kulturhistorisk inventering av Marielund. Hon började arbeta förra veckan och kommer att arbeta fram till mitten av juli med inventeringen.

De har delat ut information i brevlådorna. Hon vill gärna komma in på tomterna och fotografera.