Informationsmöte tis 26 maj, Gunsta kl 19

Välkomna på informationsmöte med Marielunds vänner!
Anmälan senast sön 24 maj på Marielund2008@hotmail.com (alternativt tel/telsvar 018-363199 till Jonas & Katja )

Informationsmöte på IOGT-NTO:s lokal i Gunsta kl 19, tisdag 26 maj
——————————————————
Program:
– Lägesrapport om föreningens arbete och kommunens planer, FÖP-Funbo (Anna Sprinchorn)
Sammanfattning av de över 200 skrivelser som lämnats in (Stig Lindahl)

– 6 juni firar vi att Marielunds villaområde fyller 100 år – kort information. Se inbjudan i bilaga. (Anna Sprinchorn)

– Avloppsrening. Oavsett kommunens beslut om Marielunds framtid måste de flesta husen få bättre avloppsrening. (Stig Lindahl)
Lite om Trehörningens och andra vattendrags hälsotillstånd. Information om minireningsverk och andra lösningar.

Fika serveras till självkostnadspris (ca 30:-)

Välkomna!
Styrelsen för Marielunds vänner