Marielund värt att bevara enligt inventering

Marielund

Marielund

UNT skriver 28 augusti en mycket positiv artikel. Bland annat: ”Marielunds villaområde har höga värden som är viktiga att bevara. Den slutsatsen dras i en översyn av bebyggelsen som kommunen genomfört i samband med planerna på utbyggnad i området. Omkring 90 hus i Marielund, intill sjön Trehörningen öster om Uppsala, har inventerats ur kulturhistoriskt perspektiv. Knappt hälften av dem bedöms fortfarande vara välbevarade utvändigt. Ytterligare knappt en tredjedel skapar värden för miljön genom att fastigheterna samspelar med den rådande byggnadstraditionen, enligt utredningen.