Lägesrapport november

På kommunstyrelsens möte 4 november kom förslaget om markköp i Marielund upp igen (samma som i somras). Beslutet innebär att förslaget fick nej. I motiveringen kan man tydligt läsa att kommunstyrelsens beslut från 9 sept innebär att Marielund benämns ”utredningsområde”, inte ”utbyggnadsområde”. Därmed finns inte förutsättningarna för markköp.

Vi vet att det fortfarande finns ett intresse från markägaren att sälja marken. Dagen innan (3 november) hade föreningens styrelse möte och fick då träffa markägaren (Axel Bodén) och den konsult som han anlitar (Göran Holm) för att driva frågan. Vi hade en bra diskussion, vi kunde berätta om vår ståndpunkt i frågan och de kunde berätta om deras arbete. Båda parter är oroade över dåliga avlopp i området och sjöarna Trehörnignen och Gårsjöns hälsa. Dessa behöver åtgärdas, och vi pratade kort om olika lösningar. Båda parter vill undvika ökad biltrafik på den lilla vägen genom Marielund. Båda parter anser att planering som sådan är bra, ingen vinner på oplanerad bebyggelse. Det enda nya som kom upp var att det gamla förslaget till markköp har ersatts av ett nytt, till lägre pris. Men, som sagt, det här mötet var dagen före att kommunstyrelsen svarade negativt på markköp.

Byggnadsnämnden arbetsutskott har bjudit in styrelsen för ett möte i syfte att diskutera Marielunds framtid. Mötet blir troligen i januari. Vi är tacksamma för en dialog och tycker det är en bra möjlighet för föreningen att göra nytta, att vi verkligen får tillfälle att värna om Marielund med omnejd.

Jonas Pertoft