Synpunkter på ÖP 2010

Översiktsplanen för Uppsala kommun har varit ute på samråd. Föreningen har gjort en skrivelse och lämnat in i början på februari 2010. Vi har noga gått igenom vilka delar av ÖP 2010 som berör Marielund med omnejd. Marielund, Funbo etc nämns på få ställen och benämns som utredningsområde. Det innebär inte att det pekas ut som ett utbyggnadsområde, men det ger heller inget skydd. I yttrandet föreslår vi ett större sammanhängande fritids- och rekreationsstråk innefattande området kring Funbosjön, Trehörningen och Ramsen. Detta innebär bl a att skogen mellan 282:an och Marielund i princip inte skall exploateras. Läs hela vårt svar här (PDF).