Föreningens skrivelse om ÖP

Utställningstiden för översiktsplanen för området gick ut 15 september. Det var den sista chansen att komma med synpunkter. Styrelsen för Marielunds vänner har granskat utställningsförslaget och i tid lämnat sina synpunkter. Föreningen lämnade en omfattande skrivelse där vi upprepade argument från tidigare skrivelser plus kommenterade detaljer.

Vi reagerade främst över förslaget med en ny väg längs med Lennakattens bana mellan Gunsta och Marielund. Istället föreslog vi alternativa dragningar av cykelvägar för att underlätta transporter från Gunsta vidare till Marielund och Fjällnora. På flera andra punkter var planerna för Marielund otydliga och vi lyfte fram vår vision om ett grönt kulturreservat i området.

Här hittar du skrivelsen i PDF och packad som zip.