Dags att betala medlemsavgift!

Tack alla medlemmar för ert stöd hittills. Det har gått riktigt bra för föreningen, men vi behöver ert stöd även i fortsättningen!

Varför vara med? Jo, ju fler medlemmar vi är, ju starkare röst – särskilt i valtider!
Ett exempel: Just nu skickar vi som förening in en skrivelse till kommunen. Det är sista chansen att tycka till om byggplanerna i trakten (kommunens översiktsplan som finns utställd ett par veckor till). Bland annat står det att en bilväg kan dras längs med järnvägen mellan Gunsta och Marielund. Den föreslår vi ska vara en cykelväg istället.

Medlem 50:-/år
Familjemedlem: frivillig avgift.

Avgiften sätts in på plusgiro: 507624-5
Ange namn, ev familjemedlemmar och kontaktuppgifter

hälsningar från styrelsen i Marielunds vänner
genom Jonas Pertoft