Info-möte om FÖP Funbo

Uppsala kommun har en ”drop-in” frågestund om FÖP Funbo (Fördjupad översiktsplan om området Bärby, Gunsta, Funbo, Marielund) 26 augusti i Gunsta kl 17-20 då den som vill kan komma o ställa frågor till de som arbetar med planen. Området i och kring Marielund berörs inte direkt av planen, men står nämnt på några ställen. Marielund kallas ”utredningsområde”.

Tiden för att lämna synpunkter går ut 15 september.