Årsmötet 30 maj

Vi blev 26 personer på årsmötet i Odalgården. Förutom själva årsmötet fick vi höra lite om Odalgården, om läget i markägarnas byggplaner och om det pågående bokprojektet om Marielund. Åke GRanström avslutade med en mycket spänannde bildvisning. Visste ni att det funnits bensinstation i Marielund?

Styrelsens sammansättning för 2012 blir: Jonas Pertoft, ordförande; Margareta Svensson, sekreterare; Inger Tjäder, kassör; Magdalena Hellström, ledamot; Anna Sprinchorn, ledamot.  Suppleanter för 2012 blir: Stig Lindahl och Fredrik von Arnold. Omval av två revisorer (Lars Hanson och Hans Lindblom) och en revisorsuppleant (Jenny Ceder). Omval av valberedningen (Martin Söderlund och Anders Nordqvist).