Intresse att bygga i Länna

På mötet med Stefan Hanna trodde han att 200-250 bostäder planerades i Länna. Vi har inte fått det bekräftat, men en annan källa berättar att två intressenter har anmält intresse till kommunen att bygga ett hundratal bostäder. Det kan innebära att kommunen behöver starta ett programarbete även för Länna och politikerna får se fler möjliga platser att bebygga.