Rapport från Årsmöte 2013

Vi ett trettiotal personer varav 28 röstberättigade som möttes i Funbo Församlinghem. En kort sammanfattning (årsmötesprotokoll kommer senare att läggas ut bland länkarna till höger):

– Ny styrelse: Anna Sprinchorn (ordf), Jonas Pertoft (sekr), Inger Tjäder (kassör), Magdalena Svensson (ledamot), Annika Waern (ledamot), Fredrik von Arnold (suppleant), Margareta Svensson (suppleant)

– Ny årsavgift: 100 kr (utskick görs av den nya styrelsen)

– Johan Lindblom höll ett intressant föredrag om fönster. Vi fick lära oss skillnaden på olika glas och hur ett fönster ska klara ljusinsläpp, energi, säkerhet och ljud. Johan berättade varför gamla fönster håller så hög kvalitet och hur man kan anpassa äldre fönster efter moderna krav. Det är lätt att luras att nytillverkade fönster är bättre än gamla.

Antecknat av Jonas Pertoft.