Besked om VA-dragning

Som ni säkert vet så har Uppsala Vatten sedan länge bestämt att dra en ledning för vatten och avlopp till Länna. Första etappen till Gunsta är nästan klar. Den andra etappen har tidigare varit det tidigare varit oklart hur den ska dras, längs väg 282 eller genom sjön Trehörningen.

I veckan fick vi skriftligt besked att VA-ledningen dras  längs med väg 282. Enligt nuvarande tidsplan är ledningen klar 2016. Utbyggnad av kommunala ledningar inom Marielund kommer att  ta storleksordningen fem år.

Muntligt har vi även fått besked om att planen är att alla hushåll som räknas till Marielund ska anslutas (liksom Funbo, Källtorp och delar av Hallkved som ligger nära vägen). Enstaka fastigheter som ligger längre ifrån vet vi inget om. Exakt vilka fastigheter som kommer få tillgång till VA när kommer planeras stegvis, vissa tidigare och de sista kan komm att anslutas så sent som 2021.

Det här är viktig information för er som planerar att göra om era avlopp de närmaste åren. Vi i styrelsen för Marielunds vänner tycker att det är positiva nyheter, vi vill få renare avlopp i Marielund. Det dröjer några år, men det är inget vi kan påverka. För många fastighetsägare kommer det innebära stora kostnader, men i långa loppet är det ett krav för att undvika smutsigare vattendrag.