Från årsmötet: Så ska Marielund vårdas!

Ikväll gästades årsmötet av Joel Ringh som föreläste om att vårda, bevara och utveckla Marielund. Joel är representant för Byggnadsvårdsföreningen i Uppsala län. Han berättade om att just områden med sommarvillor är något särskilt och vi som bor här ska vara noga med när vi renoverar och bygger. Här är ett kort referat:

Sommarstugeområden är det gott om i Sverige. Områden med sommarvillor är mindre vanliga. Det finns i Stockholms skärgård, andra exempel är Nordlandet utanför Gävle, Petersvik utanför Sundsvall (som nu hotas av rivning) och Marielund utanför Uppsala. Marielund är ett av de bästa exemplen.

Vad är skillnaden? Sommarvillor är ytmässigt stora, två våningar, och mer utsmyckad än sommarhus. Sommarhus är enklare, men ändå oftast två våningar. Sommarstugor, är förstås mindre och enklare än de båda tidigare. Speciellt för Marielund är att de är ofta smala och höga jämfört vad som är vanligt. En annan sak som är typsikt för Marielund är blandningen av nationalromantik och jugend.

Nationalromantik: inspirerat av det engelska arts and crafts, vilket var en stilmässig motreaktion till industrialismen. Istället för material som var moderna för drygt hundra år sedan som cement användes naturmaterial som trä. Ett annat kännetecken var synliga konstruktioner, var huset byggt av timmer så skulle det synas. Falu rödfärg är ett exempel på nationalromatiken.

Jugend: Det finns inga tydliga skiljelinjer mot nationalromantiken, ofta är det kombinationer. Tittar man på detaljer i formspråket så ser man inspiration av naturformer. Några husen är målade i ljusa oljefärger, men även i flera faluröda hus ser man spår av jugend.

Utveckla och bevara på samma gång?
Det finns lagar och regler som begränsar vad man får göra i Marielund.

Utökat bygglovsplikt: Det är ett lagkrav att  byggnadernas karaktärsdrag inte får förvanskas. Det gäller i större delen av Marielund, där gäller områdesbestämmelserna från 1989 (dessa ska nu utökas och uppdateras). Det betyder att man behöver tillstånd t.ex för att byta fönster, fasadpanel, färg på fasaden.  Man måste förstås ha bygglov för alla tillbyggnader.

Utökat strandskydd:  Den vanliga 100 metersregeln är utökad till 300 meter i Marielund. För markägare nära sjön gäller att vara extra noga att kontrollera med kommunen med tillstånd för att bygga friggebodar, bryggor med mera.

Vad ska man som husägare tänka på?
Lyssna inte bara på ”experter” från bygghandel och hantverkare.  De vill gärna byta till billiga material som de har på lager. Exempelvis ska man inte byta till betongpannor på taket utan att fortsätta taktegel som håller längre, lätta att laga.

Tänk särskilt på alla typiska detaljer:
– Takfall, takmaterial
– Fasadmaterial, typ av panel
– Dörrar och fönster
– Sockel
– Färg och kulör

Tillbyggnader kräver speciella hänsyn och att man ska ta hjälp av en arkitekt eller byggnadsvårdare (ring Joel t.ex.) som kan de stilar och material som är typiska för Marielund. Traditionella material och metoder (t.ex. att penselmåla linoljefärg, inte spruta på alkydoljefärg)

Ta gärna kontakt med Joel om ni har frågor. Handlar det om uppdrag, att t.ex. komma ut så kostar det pengar som konsult, men det är det väl värt. Maila Joel också för att få tips på arkitekter som kan gamla hus. joel.ringh@bjerking.se