UNT-artikel om förstorade byggplaner

Idag kan man läsa en artikel i UNT om ett förslag på 580 nya hus i Marielund. Vi har tidigare fått besked om att två alternativ utreds, ett större och ett mindre. De planer som UNT skriver om är alltså större än det stora alternativ vi hört om tidigare. Det kan tyckas som att förslaget helt följer önskemålen från de markägare som driver på planeringen och ansöker om att få bygga.

Vi i styrelsen har fått besked från ledande politiker i kommunen att det inte finns någon politisk förankring för det här förslaget. Den tjänsteman som ansvarar för förslaget betonar att hans utredning inte är färdig och är endast ett arbetsmaterial kring det större förslaget. Vi har inte sett det mindre förslaget än.

Oavsett, så är det viktigt att vi reagerar. Förslaget skulle innebära en mycket stor förändring av Marielund som idag har cirka 75 hus. Förslaget tycks inte ha påverkats av de diskussioner som vi medborgare har haft med tjänstemännen. Vi har tidigare fått besked om utvidgade områdesbestämmelser. Förslaget respekterar inte ens befintliga områdesbestämmelser.

http://unt.se/uppland/uppsala/vi-vill-bevara-marielund-3565055.aspx