Välkommen på medlemsmöte 7 dec

Hur kan Marielund kan se ut år 2030? Den 11 december lägger Uppsala kommun fram ett förslag på utbyggnad av Marielund i Plan- och byggnadsnämnden. Vi i föreningens styrelse har under en tid arbetat med att ta fram en egen vision av hur Marielund kan se ut framöver. Vi har haft ett starkt fokus på hur kulturmiljön ska kunna bevaras, samt hur rekreationsstråk skall läggas. Även i vår vision pekas vissa områden ut där nya hus eventuellt kan byggas, men vi betonar vilka områden som måste vara orörda.

Vi i styrelsen har arbetat fram det alternativa förslaget utifrån vår djupa kunskap om Marielund. Vi har också bjudit in erfarna konsulter som hjälpt oss med både design, nya idéer och intryck.

Nu vill vi presentera vårt alternativa förslag för alla föreningens medlemmar, och ta del av era synpunkter. Vi kommer därför att presentera vårt förslag vid ett medlemsmöte den
7 december klockan 18.30 i Funbo församlingshem.

Välkommen att vara med och påverka hur vi skall forma Marielund för framtiden!

Fika finns till försäljning.

 

Styrelsen för Marielunds vänner