Programförslaget skjuts upp

Tack alla medlemmar som kunde komma till mötet i måndags, trots kort varsel. 63 personer närvarade och styrelsen presenterade ett förslag på hur området kan utvecklas. Mötet gillade förslaget och följande dag presenterades det för ansvarig tjänsteman på kommunen. Han kunde då meddela att ärendet inte kommer tas upp som planerat på Byggnadsnämnden den 11 dec.

Det innebär att vi får mer tid att arbeta vidare med våra idéer innan vi kan se hur tjänstemannens förslag är färdigt nog att visas upp. Ett förslag är att Marielunds vänner ordnar studiebesök till liknande områden i andra kommuner. Då kan vi inspireras och lära av vad andra gör och har gjort. Ska Uppsala konkurrera så måste vi förstås utveckla kommunen med höga ambitioner. Och området runt Trehörningen är en av kommunens mest attraktiva!