Time out för byggplaner

Sedan flera år tillbaka har några markägare drivit på för att exploatera skogen mellan Marielund och väg 282. Som ni vet har de lyckats få igång en utredning om frågan sedan några år tillbaka. För cirka ett år sedan fick vi höra att förslaget var nästan klart och skulle presenteras förra våren. Förslaget hade brister och blev framskjutet flera gånger, senast i december.

Det nya beskedet är att kommunen inte vill prioritera sina resurser på förslaget. Istället väljer man att arbeta med andra byggplaner, främst inne i staden – men även exempelvis i Gunsta som ligger närmare att kunna förverkligas.

Det betyder inte att hotet är borta. Men det är mindre akut och det finns mer tid att utreda och se nya möjligheter. Allteftersom Uppsala växer så ökar kraven på attraktiva områden för rekreation. Där spelar området kring Trehörningen och de andra sjöarna en viktig roll.

 

Se UNT:s artikel 5 februari 2016.