Ny kunskap och ny styrelse

35 personer kom och lyssnade på Elin Pihls föredrag om ortsnamn i trakten. Elin arbetar på Institutet för språk och folkminnen. Hon berättade om olika typer av ortnamn och hur de utvecklats, med några spännande exempel från trakten.

Den gamla styrelsen tackades och en ny valdes: Jonas Pertoft (ordf), Anika Waern (sekr), Inger Tjäder (kassör), Lotta Thermaenius (ledamot) och Fredrik von Arnold (ledamot), Anna Sprinchorn (suppleant) och Staffan Myrdal (suppleant)