Vilken arbetsgrupp vill du stötta?

Den nya styrelsen har satt upp en serie arbetsgrupper, där du som vill kan hjälpa till. Du kan välja vad du vill göra, hjälpa till att skicka några mail eller leda en egen grupp.

 • Midsommargruppen: Vi behöver flera som hjälper till med midsommarfesten! Du kan t.ex. stå och sälja lotter en timme på Midsommardagen. Kontakta Anna Sprinchorn, anna.sprinchorn@gmail.com.
 • Loppet 6 sjöar runt: Den tredje september blir det ett premiär för ett nytt lopp, där man kan välja att springa Ramsen runt på 5 km, Trehörningen runt 10 km, eller varför inte sex sjöar runt, 42 km. www.6sjoar.se. Kontakta Jonas Pertoft, jonas@sodratornet.se, 070-3636262.
 • Plangruppen: Hjälp till att påverka hur området ska se ut i framtiden! Vi håller kontakten med politiker, tjänstemän och markägare. Jonas leder gruppen; Lotta, Annika, Staffan och Fredrik deltar. Kontakta Jonas Pertoft, jonas@sodratornet.se, 070-3636262.
 • VA-gruppen: När får vi kommunalt vatten och avlopp? Hur kan vi minska utsläppen till sjön? Fredrik von Arnold är kontaktperson, fredrik.von.arnold@gmail.com
 • Upplandsbygd:  Det verkar finnas möjlighet att söka EU-pengar för oss i trakten (LEADER). Om det finns företagare som drar nytta av investeringen så kan vi starta upp ett projekt. Ingen ansvarig utsedd än, men kontakta Jonas om du är intresserad.
 • Promenadfolder: Bokprojektet gick med plus och ett förslag är att vi gör en enkel informationsfolder. Den ska göra det mer intressant för besökare att ta en promenad i Marielund. Annika Waern är kontaktperson, annika@aglarond.se.
 • Bokprojektet räknar vi som klart. Det finns fortfarande böcker att köpa på Studentbokhandeln, Upplandsmuseet, Marielunds station Fjällnora och Almunge järnvägscafé,.
 • Medlemsinfo: Vi behöver bättra på vår webb, nyhetsbrev och Facebook. Lotta Thermaenius ska hjälp till med vår Facebooksida. Jonas fortsätter med nyhetsbrevet. Kan du hjälpa till med något, t.ex. skriva ut lappar som vi (tack särskilt till Lars och Gunilla Hansson 🙂 delar ut i brevlådorna? Kontakta Jonas om du vill hjälpa till!
 • Välkomstgrupp: Då och då kommer folk på besök och vill ha en guidning. Vill du hjälpa till? Oldsbergs och Hanssons har varit duktiga på att guida tidigare. Kontakta Jonas om du är intresserad.
 • Stadgegrupp:  Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att se över stadgarna. Fredrik von Arnold är kontaktperson, fredrik.von.arnold@gmail.com
 • Vintermarknad på isen och nya  idéer: En rolig idé som vi inte lyckades förverkliga i vintras var en stor vintermarknad på isen. Vädret var opålitligt. Men nästa vinter? Och när Fjällnora har kvällsåkning med musik och facklor kanske vi ska hjälpa till? Om vi köper in 100 facklor till så kan man åka hela vägen Fjällnora-Marielund i facklornas sken. Om du har en bra idé som du vill förverkliga så hör av dig till Jonas Pertoft, jonas@sodratornet.se, 070-3636262.