Vi vann Årets hembygdsbok!

På bokmässan i Göteborg den 24 september fick föreningens bok priset ”Årets hembygdsbok”. Sveriges Hembygdsförbunds regioner har nominerat var sin bok och från dessa har en jury valt ut boken ”Marielund – Sommardröm vid Uppsala. Det är otroligt roligt att vårt projekt har fått så mycket uppskattning i hård konkurrens med många andra fina böcker.

Motiveringen lyder:

Boken om Marielund speglar en sommarort ur flera perspektiv: historia – men också arkitektur, konst, jord och skog samt inte minst järnvägsepoken med Lennakatten. Berättelsen blir särskilt intressant tack vare att perspektivet breddas och Marielund sätts in i ett kulturhistoriskt sammanhang.

Välskrivna texter som lockar till läsning, därtill utsökta illustrationer och fotografier. Ett särskilt plus för utförlig litteratur- och källförteckning. Kort sagt: En hembygdsbok som håller verkligt hög klass.