Samråd om Marielund 15 april – 27 maj 2021

Nu har kommunen offentligtgjort ett förslag på planprogram för Marielund. Det bygger på tidigare förslag som kallas Stora och Lilla men också ett nytt, tredje som heter Mini. Namnen är missvisande: ”Liten” är en mycket stor utbyggnad. Mini innebär låga kostnader för kommunen och Marielunds karaktär bevaras. De två stora förslagen skulle förändra Marielund till en småort som mer liknar Gunsta, det skulle kosta kommunen hundratals miljoner och de stora vinnarna är markägare som skulle få göra om skogsfastigheter till tomtmark.

De stora markägarna har under 13 år pratat med politikerna. Kommunens tjänstemän ville egentligen bara skjuta upp eventuella planer något decennium tills att södra delen av Uppsala är klar, men ett antal politiker beslutade ändå att ta fram programhandlingen. Det finns många beslutsfattare som inte hört annat än markägarnas ord. Därför är det viktigt att vi andra också hörs. 

Observera att alla är inbjudna till digitalt samrådsmöte med kommunen 6 maj kl 18:00-19:30.

Prata med dina politiker och engagera dig!

Det är viktigt att du lämnar dina synpunkter till kommunen skriftligt senast 27 maj.

– Läs hela förslaget här:
https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/program-for-marielund-utredningsomrade/

Styrelsen i Marielunds vänner genom

Jonas Pertoft