Bra sammanfattning

Naturskyddsförenigngen skriver så här i sitt remissyttrande
”Nu skall vi lära oss av våra tidigare misstag, nu är man på väg att skapa ett nytt misslyckande, den unika miljön i Marielund kommer bli ett nytt område bland alla andra och utan profil. I stället för att Marielund kunde vara en pärla för området kommer dess kulturvärden alltmer suddas ut”