30 personer på årsmötet

Idag blev vi 30 personer som fikade, hade årsmöte och pratade i en och halvtimme. En viktig punkt var lägesrapporten. Under ”övrigt” tog vi upp bl.a. simsällskapet, avloppsfrågan och sjöns status samt vägtrafik.

Den nya styrelsen består av Jonas Pertoft (ordf), Inger Tjäder (kassör), Anna Sprinchorn (sekr), Staffan Myrdal (led), Magdalena Hellström (led), Fredrik von Arnold (suppl) och Stig Lindahl (suppl).