39 på visionsmötet

Tack alla 39 som kom på medlemsmötet!

Jonas Pertoft informerade om händelseförloppet då plötsligt Marielundsärendet kommit upp till kommunstyrelsens agenda 12 aug.

Vi pratade om en gemensam vision av ett framtida Marielund med omnejd. Det var förvånansvärt samstämmig bild. Här är en formulering av en vision som flera uppskattade och ingen emotsatte sig:

Vision Marielund 2030

Marielund ska vara ett av de finaste utflyktsmålet runt Uppsala.

Det bästa en familj kan göra en sommardag är att ta Lennakatten ut till Marielund. Man kommer ifrån staden och möts av en annan värld, en annan tid – ett lugn. Här kan man ta veteranbussen ut till Fjällnora.

Gunsta är redan en modern stadsdel. Men efter Gunsta tar landsbygden vid. Ängarna, Funbo kyrkmiljö, Lennakatten, Marielund, Trehörningen hänger samman hela vägen till Fjällnora.

Även Länna kommer växa. Men alla som bor i Gunsta och Länna kan cykla till det gröna stråket utan att riskera hamna i ännu en stadsdel som alla andra. Gunsta – service. Marielund – rekreation.

Stig Lindahl berättade kort om arbetet i VA-gruppen.